Glöm inte bort att lämna skottlista senast 1 april !!

Skottlistan skall vara styrelsen tillhanda senast 1 april.
Även tomma listor skall lämnas in.
Postlåda för skottlistor finns uppsatt vid Kalles slakteri i Stavåker.
Eller rapporteras, via mail till skottlista@forsavvo.se ,
på hemsidan http://www.forsavvo.se , ange namn och kortnummer.

Skottlista med fil som kan mailas

Skottlista som skall vara Styrelsen tillhanda senast 1 april.
Även tomma listor skall lämnas in.
ifylld fil mailas till skottlista@forsavvo.se

Årsmötet i år blir digitalt i slutet på April

Beroende på läget med Corona / Covid19 kommer Årsmötet hållas digitalt i slutet på April.

Ytterligare information inför mötet kommer....

Information jaktåret 2020- 2021

Information jaktåret 1/7 2020- 30/6 2021

Kronviltjakt 2020-2021

Kronvilt:
 
Forsa Vvo har bildat ett kronhjortsskötselområde 2011. Vi har avlysningsjakt. Vilket betyder att när tilldelningen är fylld avlyses jakten. Detta medför att ni måste ringa omgående, utan fördröjning, till ansvarig om ni skjuter kronvilt.

Benämning

I samband med jakt- och viltvård är det praktiskt att i likhet med våra skandinaviska systrar och bröder använda ordet ”kronvilt” för arten, ”hjort” för handjuret, ”hind” för det vuxna hondjuret, ”smaldjur” för det ettåriga hondjuret och ”kalv” för djur yngre än ett år.

Ettåriga handjur får två taggar och kallas spetshjort. Därefter får hjortarna vanligen fyra taggar och kallas gaffel”. Sedan sex taggar, ”sexa” ”åtta” o.s.v. upp till ”kapital” hjort med 12 taggar, varav 6 utgör kronor, eller mer.

Jakttider

16 aug-31 jan. Under tiden den 16 aug- fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse hind och kalv. Till och med den 30 sep får jakten enbart ske som smyg- eller vaktjakt.

Begränsning

Avlysningsjakt (2 hjortar, 2 hindar, 5 kalvar). Var av en kapital hjort får fällas under tre årsperioden (2020-2022), utöver den är hjortar med 8 taggar och därutöver fredade.

Djur som fälls i strid med avskjutnings bestämmelser för kronhjortsskötselområdet, tillfaller i alla delar Forsa Vvo.

Fallavgift kronvilt
Ingen fallavgift utgår på vuxet djur.

Telefon            
Före jakt måste jägaren kontrollera vad som finns kvar på licensen, genom att ringa telefonsvararen 070-233 55 16.
Meddelanden på telefonsvararen lyssnas inte av utan rapportering skall ske enligt nedan.

Samt rapportera nedlagt vilt till 073-274 74 60 Rickard Blank. Besiktning av fällt vilt kan komma att ske.

Före jakt måste jägaren kontrollera vad som finns kvar på licensen, genom att ringa telefonsvararen 070-233 55 16.
Meddelanden på telefonsvararen lyssnas inte av utan rapportering skall ske enligt nedan.

Telefonsvararen uppdateras med kvarvarande tillgång på licensen.

Rapportera av nedlagt vilt senast samma dag kl 21:00,
till 073-274 74 60 Rickard Blank.

Besiktning av fällt vilt kan komma att ske.

OBS !!! Inbetalning till Älgjakten skall vara inbetalt senast 1 Augusti 2020

Anmälan till älgjakten gör du genom att erlägga avgiften 1500 kr. på pg. 325397-8 pengarna skall finnas på Vvo´s konto senast 1 augusti.

För deltagande i älgjakt krävs godkänt skjutprov för älgskyttemärket i brons. För att underlätta hanteringen bör skjutprov lämnas före 1 augusti.

Skjutkvällar pågår dessa kvällar under 2020


Anmälan mellan 18:00-19:30

Protokoll från Årsmötet 2019-04-11

Nu finns protokollet på sidan under Mer och Mötes Protokoll.

http://www.forsavvo.se/399105837

 

CWD Information1

Avmagringssjuka hos Hjortdjur

Områdeskartor

Kartor över området finns att köpa hos Kenneth Lindström för 20:-

 

Äbin – älgbetesinventering 2019

Här kan du ta del av de senaste Äbin-rapporterna.

Vi tillhör ju två områden så här är direkt länk till de två områdena.

ÄFO: Öster_Ljusnan

ÄFO: N a Hälsingland