Skjutkvällar på Älgbanan för Forsa VVO 2022

23/5 R-Z. Jonsson             25/7 R. Blank
24/5 KE. Eriksson              26/7 KE. Eriksson
25/5 B. Jonsson                 27/7 B. Jonsson
30/5 M. Olovsson               1/8   M. Olovsson
31/5 G. Uhlin                      2/8   G. Uhlin          
1/6   R-Z. Jonsson             3/8   R-Z. Jonsson
7/6   E. Flodin                     8/8   E. Flodin
8/6   J. Buske                      9/8  J. Buske
13/6 SÅ.Gradin                   10/8 SÅ. Gradin
14/6 H. Eriksson                15/8 H. Eriksson
15/6 R. Blank                       16/8 R. Blank
20/6 KE. Eriksson               17/8 KE. Eriksson
21/6 B. Jonsson                 22/8 B Jonsson
22/6 M. Olovsson               23/8 M- Olovsson  
27/6 G. Uhlin                       24/8 G. Uhlin
28/6 R-Z. Jonsson              29/8 R-Z. Jonsson
29/6 E. Flodin                     30/8 SÅ. Gradin
4/7  J. Buske                       31/8 E. Flodin
5/7  SÅ. Gradin                   
6/7  H. Eriksson                

Anmälan 18:00-19:30

OBS.OBS. Anmälan för älgjakt 2022. Före 1/8!

PG: 325397-8      SWISH 123413689

Mvh Banchefen KE Eriksson

KE Eriksson 070 3543825
R Blank     073 2747460
B Jonsson   0702675296
SÅ Gradin  070 2173434
R Jonson    070 2440790
J Buske     0732752098
H Eriksson  070 3977801
E Flodin      070 2413026
G Uhlin     070231262
M Olovsson 0723621828

Forsa Viltvårdsområde årsstämma 220425 protokoll

Bifogat är protokollet är justerat.
Justerat original protokoll finns hos sekreteraren.

Årsstämma Forsa VVO den 25 April 2022

Årsstämma Forsa VVO
Plats : Klångsta Bygdegård
Tid    : 2022-04-25 kl 19.00

Välkomna !
Styrelsen Forsa VVO

Glöm inte bort att lämna skottlista senast 1 april !!

Skottlistan skall vara styrelsen tillhanda senast 1 april.
Även tomma listor skall lämnas in.
Postlåda för skottlistor finns uppsatt vid Kalles slakteri i Stavåker.

Eller rapporteras, via mail till skottlista@forsavvo.se , ange namn och kortnummer.

Skottlista med fil som kan mailas

Glöm inte fylla i namn och kortnummer.

Jakt invid bebyggelse

Under hösten har styrelsen fått flertalet anmälningar om att jakt bedrivits i närhet av bebyggelse och inne bland husen vilket inte är acceptabelt.

Även att man använder motorfordon för att förflytta sig under jakten samt att söka efter viltet har vi fått anmälningar om vilket är direkt olagligt och kommer att anmälas om det uppdagas.

Vi riktar nu en skarp uppmaning till samtliga jägare att följa lagar och regler som gäller vid jakt samt att följa den jaktetiska policy som finns inom Forsa vvo samt att man visar hänsyn och respekt till boende och icke jagande människor.

Fortsätter detta kan vi få problem med att marker avlyses från jakt.

Kronviltjakt 2021-2022

Kronvilt:

Forsa Vvo har bildat ett kronhjortsskötselområde 2011. Vi har avlysningsjakt. Vilket betyder att när tilldelningen är fylld avlyses jakten. Detta medför att ni måste ringa omgående, utan fördröjning, till ansvarig om ni skjuter kronvilt.

Benämning

I samband med jakt- och viltvård är det praktiskt att i likhet med våra skandinaviska systrar och bröder använda ordet ”kronvilt” för arten, ”hjort” för handjuret, ”hind” för det vuxna hondjuret, ”smaldjur” för det ettåriga hondjuret och ”kalv” för djur yngre än ett år.

Ettåriga handjur får två taggar och kallas spetshjort. Därefter får hjortarna vanligen fyra taggar och kallas gaffel”. Sedan sex taggar, ”sexa” ”åtta” o.s.v. upp till ”kapital” hjort med 12 taggar, varav 6 utgör kronor, eller mer.

Jakttider

  • Jakt efter hind och kalv får bedrivas under perioden 16 augusti – 28 (29) februari
  • Jakt efter hjort får bedrivas under perioden 8 oktober – 31 januari
  • Jakten ska bedrivas som smyg- eller vaktjakt under perioden 16 augusti – 30 september och 1 – 28 (29) februari.
  • Hund får användas under perioden 1 oktober – 31 januari                 

Begränsning

Avlysningsjakt (2 hjortar, 2 hindar, 5 kalvar). Varav en hjort, med 8 taggar och därutöver, får fällas under tre årsperioden (2020-2022), utöver den är hjortar med 8 taggar och därutöver fredade.

Djur som fälls i strid med avskjutnings bestämmelser för kronhjortsskötselområdet, tillfaller i alla delar Forsa Vvo.

OBS :  Ingen hjort med 8 taggar eller mer tillåten resterande del av perioden

Fallavgift kronvilt
Ingen fallavgift utgår på vuxet djur.

Telefon            
Före jakt måste jägaren kontrollera vad som finns kvar på licensen, genom att ringa telefonsvararen 070-233 55 16.
Meddelanden på telefonsvararen lyssnas inte av utan rapportering skall ske enligt nedan.

Telefonsvararen uppdateras med kvarvarande tillgång på licensen.

Rapportering av nedlagt vilt till 073-274 74 60 Rickard Blank.

Besiktning av fällt vilt kan komma att ske.

Information jaktåret 2021-2022

Information jaktåret 1/7 2021- 30/6 2022

Extra jaktstämma 15/ 7 !!

Forsa VVO kallar till digital extra jaktstämma 15/7 kl20,00

Ärende att behandla:

- Ändring av beslut om jakttider på älg samt kronvilt

Anmälan till stämman via www.forsavvo.se/kontakt senast kl 20,00  13/7
Viktigt att ange mailadress för inbjudan.

Registrering av eventuella fullmakter till styrelsen senast kl 20,00 13/7 (via mail till rj@robertsbygg.se eller inlämnad)

Länk för deltagande skickas via mail till anmälda deltagare 14/7
Handlingar och instruktioner kommer med i mailet.

Vid behov att testa av tekniken innan mötet så kontakta Rickard Blank på 073-2747460 så löser vi det.

Styrelsen Forsa VVO

OBS !!! Inbetalning till Älgjakten skall vara inbetalt senast 1 Augusti 2021

Anmälan till älgjakten gör du genom att erlägga avgiften 1500 kr. på pg. 325397-8 pengarna skall finnas på Vvo´s konto senast 1 augusti.

För deltagande i älgjakt krävs godkänt skjutprov för älgskyttemärket i brons. För att underlätta hanteringen bör skjutprov lämnas före 1 augusti.

Protokoll från Forsa Viltvårdsområde årsstämma 210429

Bifogat är protokollet som är justerat.
Justerat original protokoll finns hos sekreteraren.

Digital Årsstämma 29/4 kl 18.00

Anmälan via www.forsavvo.se/kontakt senast kl 20,00  25/4
Viktigt att ange mailadress för inbjudan.

Registrering av eventuella fullmakter till styrelsen senast kl 20,00 25/4 (via mail till rj@robertsbygg.se eller inlämnad)

Länk för deltagande skickas via mail till anmälda deltagare 27/4
Handlingar och instruktioner kommer med i mailet.

Protokoll från Årsmötet 2019-04-11

Nu finns protokollet på sidan under Mer och Mötes Protokoll.

http://www.forsavvo.se/399105837

 

CWD Information1

Avmagringssjuka hos Hjortdjur

Områdeskartor

Kartor över området finns att köpa hos Kenneth Lindström för 20:-

 

Äbin – älgbetesinventering 2019

Här kan du ta del av de senaste Äbin-rapporterna.

Vi tillhör ju två områden så här är direkt länk till de två områdena.

ÄFO: Öster_Ljusnan

ÄFO: N a Hälsingland