OBS !!! Inbetalning till Älgjakten skall vara inbetalt senast 1 Augusti 2020

Anmälan till älgjakten gör du genom att erlägga avgiften 1500 kr. på pg. 325397-8 pengarna skall finnas på Vvo´s konto senast 1 augusti.

För deltagande i älgjakt krävs godkänt skjutprov för älgskyttemärket i brons. För att underlätta hanteringen bör skjutprov lämnas före 1 augusti.

Årsmötet i år tills vidare inställt!

Beroende på läget med Corona / Covid19 är Årsmötet tills vidare inställt i år.
Frågor gällande nya medlemmar mm som behöver hanteras tas av styrelsen.

Skjutkvällar pågår dessa kvällar under 2020


Anmälan mellan 18:00-19:30

Skottlista med fil som kan mailas

Skottlista som skall vara Styrelsen tillhanda senast 1 april.
Även tomma listor skall lämnas in.
ifylld fil mailas till skottlista@forsavvo.se

Glöm inte bort att lämna skottlista senast 1 april !!

Skottlistan skall vara styrelsen tillhanda senast 1 april.
Även tomma listor skall lämnas in.
Postlåda för skottlistor finns uppsatt vid Kalles slakteri i Stavåker.
Eller rapporteras, via mail till ,
på hemsidan , ange namn och kortnummer.

Information jaktåret 2019-2020

Information jaktåret 1/7 2019- 30/6 2020

Behov av annan information på hemsidan för Forsa VVO ??

Hejsan,
Är några specifika önskemål som finns om vad vi bör ha med på sidan för att underlätta för er
besökare /medlemmar i Forsa VVO.
Meddela mig enklast via mail på rickard@blank.se alternativt mobilen
073-2747460 så kan jag se om det är något som jag kan fixa
inom de begränsade möjligheter/resurser vi har.

MVH Rickard Blank

Protokoll från Årsmötet 2019-04-11

Nu finns protokollet på sidan under Mer och Mötes Protokoll.

http://www.forsavvo.se/399105837

 

CWD Information1

Avmagringssjuka hos Hjortdjur

Kronviltjakt 2019-2020 AVSLUTAD !!!

Inga fällda kronvilt rapporterade under jakten som nu är avslutad !

16 aug-31 jan. Under tiden den 16 aug- fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse hind och kalv. Till och med den 30 sep får jakten enbart ske som smyg- eller vaktjakt.

Avlysningsjakt (2 hjortar (max 7 taggar), 3 hindar, 5 kalvar).

En kapital hjort får fällas under tre årsperioden (2017-2019), den kapitala hjorten fälldes 2017. Därav är hjortar med 8 taggar och därutöver fredade.

Ingen fallavgift utgår på vuxet djur eller kalv.

Före jakt måste jägaren kontrollera vad som finns kvar på licensen, genom att ringa telefonsvararen 070-233 55 16.
Meddelanden på telefonsvararen lyssnas inte av utan rapportering skall ske enligt nedan.

Telefonsvararen uppdateras med kvarvarande tillgång på licensen.

Rapportera av nedlagt vilt senast samma dag kl 21:00,
till 073-274 74 60 Rickard Blank.

Besiktning av fällt vilt kan komma att ske.

Områdeskartor

Kartor över området finns att köpa hos Kenneth Lindström för 20:-

 

Äbin – älgbetesinventering 2019

Här kan du ta del av de senaste Äbin-rapporterna.

Vi tillhör ju två områden så här är direkt länk till de två områdena.

ÄFO: Öster_Ljusnan

ÄFO: N a Hälsingland