Jakt invid bebyggelse

Under hösten har styrelsen fått flertalet anmälningar om att jakt bedrivits i närhet av bebyggelse och inne bland husen vilket inte är acceptabelt.

Även att man använder motorfordon för att förflytta sig under jakten samt att söka efter viltet har vi fått anmälningar om vilket är direkt olagligt och kommer att anmälas om det uppdagas.

Vi riktar nu en skarp uppmaning till samtliga jägare att följa lagar och regler som gäller vid jakt samt att följa den jaktetiska policy som finns inom Forsa vvo samt att man visar hänsyn och respekt till boende och icke jagande människor.

Fortsätter detta kan vi få problem med att marker avlyses från jakt.

Kronviltjakt 2021-2022

Kvar på tilldelningen är: 2 hjortar (på max 7 taggar), 2 hindar och 5 kalvar.
 
Kronvilt:

Forsa Vvo har bildat ett kronhjortsskötselområde 2011. Vi har avlysningsjakt. Vilket betyder att när tilldelningen är fylld avlyses jakten. Detta medför att ni måste ringa omgående, utan fördröjning, till ansvarig om ni skjuter kronvilt.

Benämning

I samband med jakt- och viltvård är det praktiskt att i likhet med våra skandinaviska systrar och bröder använda ordet ”kronvilt” för arten, ”hjort” för handjuret, ”hind” för det vuxna hondjuret, ”smaldjur” för det ettåriga hondjuret och ”kalv” för djur yngre än ett år.

Ettåriga handjur får två taggar och kallas spetshjort. Därefter får hjortarna vanligen fyra taggar och kallas gaffel”. Sedan sex taggar, ”sexa” ”åtta” o.s.v. upp till ”kapital” hjort med 12 taggar, varav 6 utgör kronor, eller mer.

Jakttider

  • Jakt efter hind och kalv får bedrivas under perioden 16 augusti – 28 (29) februari
  • Jakt efter hjort får bedrivas under perioden 8 oktober – 31 januari
  • Jakten ska bedrivas som smyg- eller vaktjakt under perioden 16 augusti – 30 september och 1 – 28 (29) februari.
  • Hund får användas under perioden 1 oktober – 31 januari                 

Begränsning

Avlysningsjakt (2 hjortar, 2 hindar, 5 kalvar). Varav en hjort, med 8 taggar och därutöver, får fällas under tre årsperioden (2020-2022), utöver den är hjortar med 8 taggar och därutöver fredade.

Djur som fälls i strid med avskjutnings bestämmelser för kronhjortsskötselområdet, tillfaller i alla delar Forsa Vvo.

OBS :  Ingen hjort med 8 taggar eller mer tillåten resterande del av perioden

Fallavgift kronvilt
Ingen fallavgift utgår på vuxet djur.

Telefon            
Före jakt måste jägaren kontrollera vad som finns kvar på licensen, genom att ringa telefonsvararen 070-233 55 16.
Meddelanden på telefonsvararen lyssnas inte av utan rapportering skall ske enligt nedan.

Telefonsvararen uppdateras med kvarvarande tillgång på licensen.

Rapportering av nedlagt vilt till 073-274 74 60 Rickard Blank.

Besiktning av fällt vilt kan komma att ske.

Protokoll extra jaktstäma Forsa VVO 210715

Protokoll från extra jaktstäma Forsa VVO 210715 finns här.

Information jaktåret 2021-2022

Information jaktåret 1/7 2021- 30/6 2022

Extra jaktstämma 15/ 7 !!

Forsa VVO kallar till digital extra jaktstämma 15/7 kl20,00

Ärende att behandla:

- Ändring av beslut om jakttider på älg samt kronvilt

Anmälan till stämman via www.forsavvo.se/kontakt senast kl 20,00  13/7
Viktigt att ange mailadress för inbjudan.

Registrering av eventuella fullmakter till styrelsen senast kl 20,00 13/7 (via mail till rj@robertsbygg.se eller inlämnad)

Länk för deltagande skickas via mail till anmälda deltagare 14/7
Handlingar och instruktioner kommer med i mailet.

Vid behov att testa av tekniken innan mötet så kontakta Rickard Blank på 073-2747460 så löser vi det.

Styrelsen Forsa VVO

OBS !!! Inbetalning till Älgjakten skall vara inbetalt senast 1 Augusti 2021

Anmälan till älgjakten gör du genom att erlägga avgiften 1500 kr. på pg. 325397-8 pengarna skall finnas på Vvo´s konto senast 1 augusti.

För deltagande i älgjakt krävs godkänt skjutprov för älgskyttemärket i brons. För att underlätta hanteringen bör skjutprov lämnas före 1 augusti.

Protokoll från Forsa Viltvårdsområde årsstämma 210429

Bifogat är protokollet som är justerat.
Justerat original protokoll finns hos sekreteraren.

Digital Årsstämma 29/4 kl 18.00

Anmälan via www.forsavvo.se/kontakt senast kl 20,00  25/4
Viktigt att ange mailadress för inbjudan.

Registrering av eventuella fullmakter till styrelsen senast kl 20,00 25/4 (via mail till rj@robertsbygg.se eller inlämnad)

Länk för deltagande skickas via mail till anmälda deltagare 27/4
Handlingar och instruktioner kommer med i mailet.

Glöm inte bort att lämna skottlista senast 1 april !!

Skottlistan skall vara styrelsen tillhanda senast 1 april.
Även tomma listor skall lämnas in.
Postlåda för skottlistor finns uppsatt vid Kalles slakteri i Stavåker.
Eller rapporteras, via mail till skottlista@forsavvo.se ,
på hemsidan http://www.forsavvo.se , ange namn och kortnummer.

Skottlista med fil som kan mailas

Skottlista som skall vara Styrelsen tillhanda senast 1 april.
Även tomma listor skall lämnas in.
ifylld fil mailas till skottlista@forsavvo.se

Protokoll från Årsmötet 2019-04-11

Nu finns protokollet på sidan under Mer och Mötes Protokoll.

http://www.forsavvo.se/399105837

 

CWD Information1

Avmagringssjuka hos Hjortdjur

Områdeskartor

Kartor över området finns att köpa hos Kenneth Lindström för 20:-

 

Äbin – älgbetesinventering 2019

Här kan du ta del av de senaste Äbin-rapporterna.

Vi tillhör ju två områden så här är direkt länk till de två områdena.

ÄFO: Öster_Ljusnan

ÄFO: N a Hälsingland