SKJUTKVÄLLAR Forsa VVO 2024


27/5 Bo Jonson                24/7 B. Jonsson

28/5 S. Bergström            29/7 S. Bergström

29/5 G. Uhlin                     30/7 G. Uhlin

3/6  R/Z.Jonsson              31/7 R-Z. Jonsson

4/6  E. Flodin                     5/8   E. Flodin         

5/6 J. Buske                       6/8  J Buske

10/6 Ö. Flodin                    7/8  Ö. Flodin

11/6 H. Eriksson               12/8 H. Eriksson

12/6 S. Bergström            13/8 R. Blank

17/6 R. Blank                    14/8 KE. Eriksson

18/6B. Jonsson                19/8 B. Jonson    

19/6 KE. Eriksson             20/8 S. Bergström

24/6 G. Uhlin                      21/8 . Uhlin

25/6 R- Z. Jonsson            26/8 R-Z. Jonsson              

26/6 E. Flodin                     27/8 E. Flodin

1/7  J. Buske                      28/8 J. Buske

2/7  Ö. Flodin                    

3/7  H. Eriksson                

22/7 R. Blank                     

23/7 KE. Eriksson              

 

Anmälan 1800-1930

                                             

PG: 325397-8   SWISH 1234136859

Mvh Banchefen KE Eriksson                 

                            

 KE Eriksson 070 3543825               R Blank        073 2747460

 R Jonsson   070 2675296               S Bergström 070 3439495

 R Jonson    070 2440790                J Buske        073 2752098

 H Eriksson  070 3977801                E Flodin       070 2413026

 G Uhlin     070 231262                    Ö Flodin       070 6779472


OBS.OBS. Anmälan för älgjakt 2024. Före 1/8!

Protokoll från årsstämma 24-04-24

Lottning sker bland (i tid) inlämnade skottlistor för övrig jakt

Vinnare får ett jaktkort för övrig jakt för jaktåret 2024/25 under förutsättning att personen har jakträtt inom Forsa VVO för detta. Vid Årsstämman 24-04-24 vann Per Lundgren

Årsmöte 24 april kl 19.00 i Trogstaskolan


Forsa Viltvårdsområde årsstämma 230420 protokoll

Bifogat protokoll är justerat.
Justerat original protokoll finns hos sekreteraren Robert Jonsson.

Bifogat protokollet är justerat.
Justerat original protokoll finns hos sekreteraren.

Extra Stämma Klångsta Bygdegård 26/2-2023 kl 15.00

Forsa VVO kallar till extra stämma i Klångsta bygdegård den 26/2 kl 15.00
Ärende:  Projekt: Skjutbanan med beslut om ombyggnad samt finansiering och markarrende.

Forsa Viltvårdsområde årsstämma 220425 protokoll

Jakt invid bebyggelse

Under hösten har styrelsen fått flertalet anmälningar om att jakt bedrivits i närhet av bebyggelse och inne bland husen vilket inte är acceptabelt.

Även att man använder motorfordon för att förflytta sig under jakten samt att söka efter viltet har vi fått anmälningar om vilket är direkt olagligt och kommer att anmälas om det uppdagas.

Vi riktar nu en skarp uppmaning till samtliga jägare att följa lagar och regler som gäller vid jakt samt att följa den jaktetiska policy som finns inom Forsa vvo samt att man visar hänsyn och respekt till boende och icke jagande människor.

Fortsätter detta kan vi få problem med att marker avlyses från jakt.

CWD Information1

Avmagringssjuka hos Hjortdjur

Områdeskartor

Kartor över området finns att köpa hos Kenneth Lindström för 20:-