Ordförande: Ivan Holmqvist 0702468215

Vice ordförande: Robert Jonsson 0702440790

Kassör: Kenneth Lindström 0706325081

Ledamot: Rickard Blank 0732747460

Ledamot: Johan Buske 0732752098

Sekreterare: Robert Jonsson 0702440790

Suppleant: Jörgen Sandblom

Suppleant: Acke Norberg

Suppleant: Gabriella Jonsson

Dela den här sidan