Forsa Viltvårdsområde årsstämma 230420 protokoll

Bifogat protokoll är justerat.
Justerat original protokoll finns hos sekreteraren Robert Jonsson.

Årsmöte 20 april kl 19.00 i Klångsta Bygdegård


Ärenden enligt stadgarna.
Ev. fullmakter skall finnas styrelsen tillhanda senast 15 april

Extra Stämma Klångsta Bygdegård 26/2 kl 15.00

Forsa VVO kallar till extra stämma i Klångsta bygdegård den 26/2 kl 15.00
Ärende:  Projekt: Skjutbanan med beslut om ombyggnad samt finansiering och markarrende.

Forsa Viltvårdsområde årsstämma 220425 protokoll

Bifogat protokollet är justerat.
Justerat original protokoll finns hos sekreteraren.

Glöm inte bort att lämna skottlista senast 1 april !!

Skottlistan skall vara styrelsen tillhanda senast 1 april.
Även tomma listor skall lämnas in.
Postlåda för skottlistor finns uppsatt vid Kalles slakteri i Stavåker.

Eller rapporteras, via mail till skottlista@forsavvo.se , ange namn och kortnummer.

Skottlista med fil som kan mailas

Glöm inte fylla i namn och Jakträttsbevisnummer.

Jakt invid bebyggelse

Under hösten har styrelsen fått flertalet anmälningar om att jakt bedrivits i närhet av bebyggelse och inne bland husen vilket inte är acceptabelt.

Även att man använder motorfordon för att förflytta sig under jakten samt att söka efter viltet har vi fått anmälningar om vilket är direkt olagligt och kommer att anmälas om det uppdagas.

Vi riktar nu en skarp uppmaning till samtliga jägare att följa lagar och regler som gäller vid jakt samt att följa den jaktetiska policy som finns inom Forsa vvo samt att man visar hänsyn och respekt till boende och icke jagande människor.

Fortsätter detta kan vi få problem med att marker avlyses från jakt.

CWD Information1

Avmagringssjuka hos Hjortdjur

Områdeskartor

Kartor över området finns att köpa hos Kenneth Lindström för 20:-

 

Dela den här sidan