Kvarvarande tilldelning av kronhjort 2023-10-09 kl: 19.00

- 1 hjort (Max 7 taggar)

- 1 hind

- 5 kalvar

Hjort med 8 taggar och därutöver är fredade!!!


Kronvilt:

Forsa Vvo bildade 2011 ett kronhjortsskötselområde. Vi har avlysningsjakt. Vilket betyder att när tilldelningen är fylld avlyses jakten. Detta medför att ni måste ringa omgående, utan fördröjning, till ansvarig om ni skjuter kronvilt.
Benämning
I samband med jakt- och viltvård är det praktiskt att i likhet med våra skandinaviska systrar och bröder använda ordet ”kronvilt” för arten, ”hjort” för handjuret, ”hind” för det vuxna hondjuret, ”smaldjur” för det ettåriga hondjuret och ”kalv” för djur yngre än ett år.

Ettåriga handjur får två taggar och kallas spetshjort. Därefter får hjortarna vanligen fyra taggar och kallas gaffel”. Sedan sex taggar, ”sexa” ”åtta” o.s.v. upp till ”kapital” hjort med 12 taggar, varav 6 utgör kronor, eller mer.

Jakttider         Kronhjorts­skötselområde

  • Jakt efter hind och kalv får bedrivas under perioden 16 augusti – 28 (29) februari
  • Jakt efter hjort får bedrivas under perioden 8 oktober – 31 januari
  • Jakten ska bedrivas som smyg- eller vaktjakt under perioden 16 augusti – 30 september och 1 – 28 (29) februari.
  • Hund får användas under perioden 1 oktober – 31 januari

Begränsning

Avlysningsjakt (2 hjortar, 2 hindar, 5 kalvar).
Varav en hjort, med 8 taggar och därutöver, får fällas under tre årsperioden (2023-2025), utöver den är hjortar med 8 taggar och därutöver fredade.

Djur som fälls i strid med avskjutnings bestämmelser för kronhjortsskötselområdet, tillfaller i alla delar Forsa Vvo.

 

Fallavgift
Kronvilt vuxen 1000kr, Hjort 8 taggar och mer 2500kr.

Fallavgift betalas in på pg. 325397-8 och uppge namn samt vad det gäller.

 

Telefon

Före jakt måste jägaren kontrollera vad som finns kvar på licensen,
genom att ringa telefonsvararen 070-233 55 16.

Samt rapportera nedlagt vilt till 073-274 74 60 Rickard Blank.
Besiktning av fällt vilt kan komma att ske.Äntligen är det dags att kunna använda vår renoverade och ombygda skjutbana.

Se nedan för skjutkvällar med start 3 Juli.


SKJUTKVÄLLAR Forsa VVO 2023


3/7   KE. Eriksson             16/8  KE. Eriksson

4/7   B. Jonsson                21/8  B. Jonson

5/7   G. Uhlin                     22/8  S. Bergström

10/7 S. Bergström             23/8  G. Uhlin

11/7 R-Z. Jonsson             28/8  R-Z. Jonsson               

12/7 Ö Flodin                    29/8  E. Flodn

17/7 J. Buske                    30/8  R. Blank

18/7 E.Flodin                     4/9   J. Buske

19/7 G. Uhlin                      5/9   H. Eriksson

24/7 R. Blank                      6/9  Ö. Flodin

25/7 KE. Eriksson                      

26/7 B. Jonsson               

31/7 S. Bergström            

1/8   H. Eriksson                       

2/8   R-Z. Jonsson                           

7/8   E. Flodin           

8/8   J. Buske                     

9/8   Ö. Flodin                    

14/8 H. Eriksson               

15/8 R. Blank                   


 Anmälan 1800-1930


OBS.OBS. Anmälan för älgjakt 2023. Före 1/8!

PG: 325397-8   SWISH 1234136859

Mvh Banchefen KE Eriksson                 


KE Eriksson 070 3543825             R Blank        073 2747460
B Jonsson    070 2675296             S Bergström 070 3439495

R Jonson     070 2440790              J Buske        073 2752098

H Eriksson   070 3977801              E Flodin       070 2413026

G Uhlin         070 231262               Ö Flodin       070 6779472           

                                           

Lottning bland (i tid) inlämnade skottlistor för övrig jakt

Vid styrelsemöte 2023-06-26 drogs bland de som i tid lämnat in skottlistor för övrig jakt gällande jaktåret 2022/23.
Vinnare får ett jaktkort för övrig jakt för jaktåret 2023/24 under förutsättning att personen har jakträtt inom Forsa VVO för detta.

Vinnare vid dragningen är Oskar Åsåker som styrelsen gratulerar !!

Forsa Viltvårdsområde årsstämma 230420 protokoll

Bifogat protokoll är justerat.
Justerat original protokoll finns hos sekreteraren Robert Jonsson.

Årsmöte 20 april kl 19.00 i Klångsta Bygdegård


Ärenden enligt stadgarna.
Ev. fullmakter skall finnas styrelsen tillhanda senast 15 april

Extra Stämma Klångsta Bygdegård 26/2 kl 15.00

Forsa VVO kallar till extra stämma i Klångsta bygdegård den 26/2 kl 15.00
Ärende:  Projekt: Skjutbanan med beslut om ombyggnad samt finansiering och markarrende.

Forsa Viltvårdsområde årsstämma 220425 protokoll

Bifogat protokollet är justerat.
Justerat original protokoll finns hos sekreteraren.

Skottlista med fil som kan mailas

Glöm inte fylla i namn och Jakträttsbevisnummer.

CWD Information1

Avmagringssjuka hos Hjortdjur

Glöm inte bort att lämna skottlista senast 1 april !!

Skottlistan skall vara styrelsen tillhanda senast 1 april.
Även tomma listor skall lämnas in.
Postlåda för skottlistor finns uppsatt vid Kalles slakteri i Stavåker.

Eller rapporteras, via mail till skottlista@forsavvo.se , ange namn och kortnummer.

Jakt invid bebyggelse

Under hösten har styrelsen fått flertalet anmälningar om att jakt bedrivits i närhet av bebyggelse och inne bland husen vilket inte är acceptabelt.

Även att man använder motorfordon för att förflytta sig under jakten samt att söka efter viltet har vi fått anmälningar om vilket är direkt olagligt och kommer att anmälas om det uppdagas.

Vi riktar nu en skarp uppmaning till samtliga jägare att följa lagar och regler som gäller vid jakt samt att följa den jaktetiska policy som finns inom Forsa vvo samt att man visar hänsyn och respekt till boende och icke jagande människor.

Fortsätter detta kan vi få problem med att marker avlyses från jakt.

Områdeskartor

Kartor över området finns att köpa hos Kenneth Lindström för 20:-